Peter Altenberg: Prosaskizzen | Nathaniel Hawthorne: Mosses from an Old Manse | Friedrich Hölderlin: Hyperion | Oskar Panizza: Das Liebeskonzil | Leopold von Sacher-Masoch: Das Erntefest | Leopold von Sacher-Masoch: Matrena | Percy Bysshe Shelley: The Necessity of Atheism | Max Stirner: Das unwahre Prinzip...
A G E R L I B R O R U M

"...Umění začalo dávati přílis málo..., hůře: ono začalo příliš málo žádati. Řeklo, že se obrací ke všem, a zatím jen sestoupilo k prostřednosti. Chtělo býti přístupným, a stalo se lhostejným." (Milos Marten)

Zde není nic nez literatura.
Umelecká díla ruzných osobností a ruzných dob se zde predstavují tem, kterí se zajímají o pozitky ducha.